Vesti

utorak 15 decembar, 2015.

Obavestenje za srednja i velika pravna lica: U skladu sa aktuelnim tržišnim trendom kretanja kamatnih stopa na dinarske depozite i plasmane, koji se naročito ispoljio tokom 2015. godine, obaveštavamo Vas da je Alpha Bank Srbija AD prilagodila uslove deponovanja slobodnih dinarskih sredstava srednjih i velikih pravnih lica. Nova kamatna stopa iznosi 0% p.a. i primenjivaće se od 15.01.2016. godine. Takođe, želimo da Vas podsetimo, na mogućnost prekonoćnog i terminskog deponovanja slobodnih novčanih sredstava po atraktivnijim uslovima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Vašem nadležnom službeniku iz Poslovne linije za korporativne klijente ili službeniku u Vašoj filijali.