Vesti

sreda 12 april, 2017.

Alpha Bank Srbija A.D. posluje kao podređeno društvo AIK Banke a.d. Beograd. Alpha Bank logotip se privremeno koristi uz licencu.