Vesti

utorak 19 decembar, 2017.

Poštovani, Kao što ste do sad u nekoliko navrata bili obavešteni, Jubanka a.d. Beograd se pripaja AIK banci a.d. Beograd i prestaje da postoji zaključno sa 22.12.2017. godine. Počev od 25.12.2017. godine, možete se obratiti AIK banci na sledeće adrese: • Za dostavljanje spiskova za rasknjižavanje zarada – zarade@aikbanka.rs • Za dostavljanje spiskova za rasknjižavanje obustava od zarada – obustave@aikbanka.rs • Za plaćanja prema inostranstvu – ino_placanja@aikbanka.rs • Za prilive iz inostranstva – ino_prilivi@aikbanka.rs • Za otvaranje računa pravnih lica – računipp@aikbanka.rs • Za reklamacije u domaćem platnom prometu – reklamacije_pp@aikbanka.rs • Za sva ostala pitanja pozovite Kontakt centar AIK Banke a.d. Beograd na besplatan broj telefona - 0800 10 10 15

petak 15 decembar, 2017.

OBAVEŠTENJE O RADU PLATNOG PROMETA NA DAN 22.12.2017: Poštovani, Imajući u vidu statusnu promenu pripajanja JUBANKE A.D. AIK BANCI A.D. koja je planirana za 22.12.2017. godine i tehničke migracije baze podataka koja je planirana za 23. i 24.12.2017. godine, obaveštavamo vas o sledećeim izmenama rada platnog prometa JUBANKE na dan 22.12.2017: Nalozi deviznog platnog prometa (plaćanja i transferi) neće se primati na izvršenje na dan 22.12.2017. Devizni nalozi primljeni 21.12.2017. godine izvršavaće se sa valutom isti dan uz naplatu niže provizije sa spot valutom; Nalozi dinarskog platnog prometa za koje na kraju radnog dana 22.12.2017. ne bude bilo sredstava na računu za izvršenje, biće suspendovani, a nov nalog ćete morati da ispostavite narednog radnog dana AIK BANCI.